0894 360 350

Отоплението е едно съществено перо за което харчим най-много пари през зимния сезон. Но тъй като не можем да стоим на студено търсим варианти за най-евтино и ефективно гориво за да се справим със студа. В зависимост от това каква е изградената отоплителна система в дома ви днес вариантите наистина са доста. Електричеството е като, че ли един от основните варианти, но за по-големи пространства, които трябва да се отоплят като болници, хотели, училища ,детски градини и други дизела за отопление си остава наистина един от лидерите за евтино отопление. Разбира се, никак не са малко фирмите, които предлагат така наречения газьол за отопление. Факт е обаче, че през последните години станахме свидетели на редица медийни акценти за нерегламентирани горива за отопление, които не само, че не са качествени и не отдават нужното количество топлина, но и са вредни за околната среда. Изгарянето на газьола изхвърля в атмосферата вредни вещества, които оказват пагубно действие върху природата и човешкия организъм.газьол за отопление

Това са само част от основните причини да се доверяваме на компании с репутация, които предлагат дизел за отопление. Определено и за бита набавянето на дизел за да се осигури оптимална и приятна температура в помещенията. Ако търсите качествено и калорично решение то потърсете дизел за отопление от Горрел. Фирмата е от години на пазара в страната и разполага с огромни ресурси за доставка на горива за потреблението.  Предимството да се използва газьол за нуждите на бизнеса или отоплението на къщата ви е в това, че като цяло това е много по-изгодно решение, когато се касае за големи площи. Бързото затопляне и задържането на топлината в помещенията е гарантирано с качествено използвано гориво. Затова и Горрел печели много от държавните  поръчки за доставка на гориво за отопление, което на практика ако не отговаря на определените стандарти не било допуснато за употреба.

С присъствието си на пазара от 1995 г. горрел показва висок професионализъм и безкомпромисно отношение към всеки един клиент, независимо от това какво е количеството консумирано гориво за отопление. Именно с дългогодишната си история, опит и следване на основната мисия на компанията се постигат високи резултати и се запазват клиенти в конкурентната обстановка. На първо място стои коректността и изпълнение на възложените доставки в срок. Това са важни за клиента показатели, че може да разчита да получи дизел за отопление в желания период. Специфичните нужди на партньорите са приоритет и Горрел прилага гъвкави условия и сигурност за да подобри качеството на своите услуги и продукти, които предлага.