0894 360 350

Професионалната доставка на горива от лицензирани фирми е един от основните приоритети на страната ни като член на Европейския съюз. Като се има предвид, това че товара е изключително специфичен и лесно запалим се поставят норми и правила, чието изпълнение не подлежи на коментар. На пазара у нас има няколко компании, които разполага с нужния ресурс за да транспортират горива с автоцистерни. Разбира е, има и други алтернативи като влакови композиции, тръбопроводи и други, но един от най-бързите начини за снабдяването на търговците на горива и петролни продукти с нужните количества е именно използването на автоцистерни, които отговарят на условията за предвижване на такива опасни товари.

Доставките на горива са необходими не само за да заредите на бензиностанция лекия си автомобил с бензин, но горивата са нужни в селското стопанство, отопление,  както и други икономически сектори, които са определящи за цялостното развитите на браншовете. За да се запази високото качество на използваното от крайния потребител гориво определящ фактор е неговото транспортиране. Възможно е неговите качества да бъдат влошени, ако транспортираща фирма не се придържа към предписаните от държавата правила. Ето защо ако сте търговец на горива и петролни продукти или пък имате нужда от дизелово гориво за селскостопанската си дейност, както дизел за отопление то задължително търсете фирма с доказана репутация в бранша.гориво за селското стопанство

С оглед да получите най-качественото гориво и да сте конкурентни като търговци на пазара изберете транспорт на горива от Дизелор. Фирмата е специализирана и притежаваща лиценз за извършване на такава дейност, съгласно държавните предписания и правила. Освен това  много държавни предприятия и институции разчитат на навременни доставки на гориво за отопление, което е изключителна отговорност особено в натоварен сезон. Транспортирането на горивото е част от основната дейност на Дизелор и ако търсите партньор с опит и добра репутация можете да се доверите на професионалната работа на Дизелор.

Освен отговарящ на специфичните изисквания на горивата ресурси, с които да бъдат транспортирани, опитни водачи на превозните средства са доказали своята компетентност и умения.  За да извършват такава дейност шофьорите подлежат на периодични психотестове за справяне с евентуална ситуация и освен това преминават опреснителни курсове за работа с управляваните автоцистерни. Изключителна отговорност и ангажимент към обществото е да се извършва транспорт на горива по републиканската пътна мрежа. Днес факторът опазване на околната среда и запазване живота и здравето на гражданите е основен акцент при контрола на транспортирането на тези опасни товари. Дизелор се развива в тази и други насоки, които правят фирмата конкурентна и предпочитана като партньор на пазара.