0000 000 000

В момента се говори, че в банките българите държат много голям процент от своите спестявания. Инвестирането на парите в жилища и други недвижими имоти обаче се оказва не толкова рентабилно на фона на високото предлагане. Наемите на апартаменти, търговски площи, заведения като че ли се нормализираха и не се очакват някакви сериозни катаклизми, от които да се спечелят добри пари. Банките като ползвател на парите ви пък не дават лихви, които да си струват и освен това на база на получения доход всяка година плащате и данък печалба. Ето защо много от хората, които имат свободни пари се ориентираха с основание към изкупуване на земеделски земи. Това е една много добра възможност за стартиране на собствен бизнес и от гледна точка на възземеделски земивръщаемост имайте предвид, че никак не са малко приоритетите на това да се занимавате активно със Земеделие.

Покупката на земя обаче трябва да е много внимателно обмислено решение. Тук се има предвид на първо място основната идея за стартиране на бизнес начинание, какви култури ще се отглеждат, да се направи финансов анализ на възвращаемостта, да се потърси земя, която действително отговаря като категорията за съответния вид трайни насаждения или зърнено-житни култури. Никак не са малко нещата, които предварително трябва да обмислите, тъй като изкупуването на земеделска земя може да се окаже най-лесното действие. Да не пропуснем да отбележим, че е важно документите за собственост на земята да бъдат проверени. Има различни ситуации, в които може да попадне купувача и ако има прекалено много наследници на земята да се стигне до момент, в който действително да се окаже, че не купувате цял имот, а идеални части.

Да се намери добър и качествен земеделски имот не  е лесна работа. Като се има предвид и това, е бума за продажби отмина и вече големите ниви и парцели образно казано се пообраха, то няма кой знае какви други варианти. Имайте предвид, че много частни съдебни изпълнители продават атрактивни земи, но и там борбата за плодородните земи е доста ожесточена. На едни явен търг може да има земи, които да достигнат цена за декар над пазарната, което е инвестиция ,която е добре да обмислите преди да предприемете каквото и да било действие. При всички случаи обаче, ако развивате работещо земеделие нуждата от увеличаване на площите е въпрос на правилно развитие и приоритет. По този начин влагате в бъдещите си проекти и със сигурност ще печелите повече пари отколкото, ако чакате дивиденти от банкови депозити.