0000 000 000

Ставаме свидетели на това, че във виртуалното пространство се появиха страшно много магазини за шпионска техника. Вероятната причина за това е времето, в което живеем, несигурността и желанието да се защитим от измами и посегателства върху личността и собствеността си. разбира се многообразието от шпионски джаджи не са насочени само към видеонаблюдение, подслушване и следене. Има такива продукти, които дори могат да бъдат описани като доста практични и улесняващи живота в зависимост от причините за тяхното използваме. Днес ще представим едни такива пособия, които будят доста противоречиви мисли, но когато изясним основните им приложения ще се убедите, че наистина ползите от тях са повече, отколкото предполагате. Микрослушалките присъстват в каталога на всеки един търговец на шпионски стоки. Ако си мислите, че това един от най-купуваните продукти от преписвачите то сте в огромна заблуда. Микрослушалка действително може да се ползва с оглед на това да се вземе по-лесно някой изпит и да повишите оценката си, ако ще кандидатствате с нея в друго учебно заведение. На не бива да се подценяват и сериозните приложения на микрослушалките, които могат да спестят загуби на пари, да дадат стимул за действие и да се окажат наистина полезни.микрослушалка

Знаете ли например, че микрослушалките могат да бъдете използвани по време на спортни състезания. Когато треньора няма достъп до своя възпитаник, а иска да го мотивира и стимулира то с мини устройството, което е в ухото на състезателя това става доста лесно. Спортистите имат нужда да са информирани например как се движат техните конкуренти. Действително тази информация ,която се подава към ухото на велосипедиста, биатлониста или пък рали състезателя наистина може да се окаже сериозен стимул за победа. Затова не бива микрослушалките да бъдат свързвани единствено с това, че се прилагат за преписване и взимане на изпити.

На бизнес среща или такава на високо политическо ниво отново имаме повод да ползваме такива микрослушалки. Знаете ли, че тези микроскопични джаджи не веднъж са спасявали от сериозни загуби хора, които са имали намерение да инвестират и да сключат сделката на живота си. именно подаваната през говорителя информация в ухото ви е решаваща и спомага за това да имате връзка с външния свят. Реално това представляват невидими микроскопични устройства, които се поставят във вътрешността и остават напълно незабележими за събеседниците, с които стоите в близост. Можете да бъдете сигурни, че никой няма да заподозре наличието на такова шпионско пособие, тъй като то е с размери и цвят, които напълно се сливат  и остават невидими дори и ако някой използва лупа за да се опита да провери дали не носите такова.