0000 000 000

Много модерна стана през последното десетилетие човечеството да се ориентира към енергийно ефективни алтернативни източници за отопление. Като една от най-сериозните проблеми, с които се сблъсква страната ни, а именно голямото количество дърва и въглища, които се използват като гориво, замърсяващо въздуха, днес определено тази насока към повече екологични и модернизирани уреди и ресурси е обективна. Вариантите за отопление днес наистина са все повече и повече. Не само твърдото гориво е обект на свеждане до нула, а също така и ограничаването на потреблението на електричество също има за цел да намалено. Как да се случи това? Нес ще представим уреди, които вече се считат за доста успешни в Европа и дори държавите субсидират домакинствата да инвестират в тях.

Какво представляват термопомпите

Съвременни, иновативни и енергийно ефективни решения – това накратко представляват термопомпите. Те доста приличат на климатиците, които използваме масово, тъй като се състоят от две тела – вътрешно и външно. Основната им разлика обаче с тях е, че харчат много по-малко количество ток, трансформират възобновяеми енергийни източници в топлинна енергия, а освен това работят на принципа хладилника, но на обратно. Сигурно вече се объркахте…

Всъщност самите термопомпи, които можете да разгледате тук https://www.balkanenergy.bg/category/termopompi са уреди с много висока ефективност. Те биват квалифицирани като уреди с възобновяема енергия, тъй като използват земя, въздух, вода като ресурс. От гледна точка на това, че трансформират енергията от възобнояемите източници в топлина ги определя и като едни от най- екологичните, опазващи околната среда уреди. Характерно за термопомпите е, че у нас не са толкова познати. Дори специализираните магазини като Balkan Energy не отчитат повишен интерес и продажби към тези решения. Една от основните причини, които подчертават клиентите е високо инвестиция, която трябва да направят. Действително е така, но само за справка ще споменем, че термопомпите са онези уреди, които охлаждат, отопляват, осигуряват топла вода и на всичко отгоре свеждат сметките ви електричество със спад до 80 %.

Безспорно това са най:

  • Икономичните уреди;
  • Енергийно ефективни;
  • Рентабилни;
  • С бърз темп възвръщаемост;
  • Екологични.

Избирането на термопомпа за апартамент, къща, търговски обект и замяната на стандартен уред с иновативен е въпрос на индивидуална отговорност спрямо природата и финансовата ви стабилност. Именно поради това днес от Balkan Energy представят тази алтернатива, с която си струва да се запознаете.

Видове термопомпи

В Европа държавната политика на някои страни е да субсидира домакинствата в инвестиране в такива модерни системи. Термопомпите са високоефективни и съобразно местоположението на жилището могат да се окажат перспективно рентабилни решения. Видовото многообразие определено ще ви впечатли, защото в зависимост от възобновяемия енергиен източник, който използват те се разграничават в три отделни категории:Инверторна термопомпа

  • Аеротермални термопомпи

Използват околния въздух, което ги доближава и сравнява с климатичните инсталации. Ефективни решения са за апартаменти, къщи и многоетажни сгради. видовете аеротермални помпи могат да бъдат от своя страна нискотемпературни, високотемпературни и централна система. в зависимост от спецификата на пространството, което желаете да отоплявате ви съветваме да се доверите на специалисти, които биха ви дали правилни насоки за това кой от видовете термопомпи би бил най-ефективен;

  • Хидротермални термопомпи

Това са малко по-специфични термопомпи, тъй като за да работят те използват подземните води, които се извличат от дълбочина 20-30 метра. Запознатите са наясно, че температурата на тези води обикновено  е постоянна, което я прави наистина един надежден източник на топлина. За да инсталирате такава термопомпа е нужно да бъдат направени съответните сондажни проучвания;

  • Геотермални термопомпи

Едни от най-ефективните, тъй като те извличат топлината от земните недра. Проблема при тях е, че както при ходротермалните са нужни предварителни инвестиции за геоложки проучвания.

Въпросите, които могат да възникват в хода на избора на термопомпа можете спокойно да отправите към  Balkan Energy.