0000 000 000

Изграждането на газови инсталации или връзки към точка за свързване към мрежата на дружеството е въпрос, който изисква експертна намеса

Ако вече познавате спецификата на своето жилище или тепърва обмисляте как да отоплявате новопостроената си къща, вероятно сте се насочили именно към газови инсталации. Изборът ви е разумен, а инвестицията ще бъде оправдана в бъдеще, защото тя е ефективна и щадяща за бюджета ви.

Независимо какъв тип е индивидуалният проект, ще ви е нужна експертна намеса от професионалисти в бранша, които разполагат с нужния опит, познания и ценз. Те могат да ви съдействат при изграждането на външни връзки към точка за свързване към мрежата на дружество, както и за създаване на вътрешна инсталация, ако районът не е газифициран.

Във втория случай трябва да предвидите място или помещение за монтиране на газов котел.

Газовите котли биват общо два вида: битови и промишлени, разделени съответно според нуждите на сградата.

Битови газови котли

От своя страна битовите котли могат да бъдат кондензни или конвенционални. Конвенционалните са стандартен модел, използван години наред, чиято съвременна алтернатива днес са кондензните.

Съществената разлика между тях се състои в това, че при старите варианти консумацията на газ е значително по-висока. Новите заместители имат забележителен коефициент на полезно действие, което се дължи на конденза, от който се образува остатъчна енергия, използвана впоследствие за отдаване на допълнителна отоплителна мощност.

Ето защо кондензните котли на газ се считат за доста икономично средство за отопление. При тази техника се оползотворява максимално не само топлината при изгарянето на горивото, но и тази, останала неизползвана при конвенционалните методи.

Битовите котли варират от 12 kW до 35 kW.

Кондензните също имат отличителни белези, бивайки двуконтурни и едноконтурни.

Едноконтурните отдават топлинна мощност към отоплителна водна инсталация, било то за подово отопление, радиатори или за бойлер. Двуконтурните могат да осигурят топлина не само към налична водна система, а на поточен принцип с помощта на втория контур на газовия котел. 

Промишлени газови котли

Когато разполагате с големи помещения, предназначени за промишлени нужди, тогава са необходими високи мощности за отопление. Тук те започват от 50 kW и достигат 1MW. Проектирани са така, че да се свържат с отоплителните инсталации или да заменят стари котелни съоръжения.

Отлично решение за сгради, в които не може да бъде избегната високата консумация и се цели да бъде постигната възвръщаемост на първоначалната инвестиция. Повечето наложили се в сферата известни марки произвеждат промишлени газови котли, а кои са подходящи за вашия тип имот, може да научите след консултация със специалисти в областта.

Поискайте съвет и разгледайте сайта https://germanov-pipe.bg, за да откриете бързо, коректно и качествено решение за отопление.