0000 000 000

В съвременните жилища наличието на електричество е повече от необходимо и за целта се изисква изграждане на подходяща ел. инсталация, способна да издържи натоварването от работата на множество електроуреди едновременно. Сред основните компоненти на подобна инсталация е таблото за бушони. Как се монтира, колко са необходими спрямо големината на жилището и кога се изисква IP водозащита? Кои са най-предпочитаните марки в специализираните магазини? Какви са съветите на квалифицираните електротехници?

Начин на монтаж

Основно се използват два вида табла за бушони: 

  • външни — те са за външен монтаж и в тях се намират измервателните уреди на консумацията и главните предпазители. Могат да се поставят на открито или под навес, но и в двата случая е необходима определена степен на водо- и влагозащита, за което ще стане дума в края на статията;
  • вътрешни — използват се за вътрешен монтаж. Намира се в близост до входната врата и на височина, удобна за бърз и безпрепятствен достъп, но без възможност за използване от деца.

Брой модули спрямо големина на жилище

Броят на автоматичните предпазни модули зависи, на първо място, от наличните кръгове в помещенията на етажа. На второ място, има значение дали се предвижда наличие на отделни модули за определени мощни електроуреди, като готварски и отоплителни печки, бойлери и т.н. Професионалните техници съветват при избора на табло винаги броят на бушоните да е по-голям от необходимия, което позволява на по-късен етап добавяне на допълнителни модули, без да има нужда от смяна.

За обикновен апартамент предимно са предпочитани решенията с 12-16 модула, но за голяма частна къща понякога се прибягва и до 16-24 или дори повече. В много големите жилища често се използват и по две или повече табла с различен брой бушони в тях.

Окомплектовка

При покупката на ел. табло с бушони то пристига в комплект с DIN шина и клемореди за свързване на нулевия проводник и всичко останало. В допълнение може да присъстват и специалните крепежни скоби и болтове, но е възможно и да липсват, което ще наложи тяхното допълнително закупуване.

Степен на защита IP

Степента на водо- и влагозащита на кутията с предпазители се обозначава в техническите характеристики като IP (от Ingress Protection) и определена цифра. Колкото тя е по-голяма, толкова нивото на защита се засилва. Това предотвратява попадане в кутията на различни течности и предмети без значение от размерите им.

Марка

Най-предпочитани и използвани днес марки готови окомплектовани табла с бушони са Schneider Electric и Rittal. Техните продукти се отличават с високо качество на използваните материали (метал и пластмаса) за производството им.