0000 000 000

В практиката си бизнес предприемачите осъзнават ползата от това да наемат външна услуга, която да извършва почистващите дейности в административните помещения и офиси. При големите компании такива дейности обикновено се наемат при основни ремонти или периодично цялостно почистване. Но когато се отнася до среден и малък бизнес е показателно, че действително по-икономичната мярка е тази, която е свързана с осигуряването на много по-благоприятни условия. Разхода за нает към фирмата почистващ персонал ще ви струва значително повече, така че имате нужда от квалифицираната подкрепа на Euroclear Пловдив за максимално удовлетворение както и минималистични разходи.

Практично решение за малък и среден бизнес

Определено това, което е необходимо да подчертаем е, че когато се търси максимум удовлетворение и създаване на чиста, уютна и приятна работна среда цената винаги е решаваща за предприемачите. Не винаги финансовата стабилност е толкова висока, че да се разчита на персонал, който винаги е под ръка и може да изпълнява основната функция по поддръжка и почистване на помещенията.

Съобразно спецификата на всеки бранш и натовареността на помещенията, които се използват като офис пространства е добре да се внимава с това дали да бъде нает външен изпълнител или такъв, който е на трудов договор. В своята практика от Euroclear Пловдив споделят, че действително клиентите остават много по-удовлетворени от наетата от тях услуга отколкото от това да се прави подбор на персонал. В основата на това да се разглежда като практично решение за малък и среден бизнес са следните фактори:

  • Почистването на офиса се прилага съобразно интензитета на натовареност и поток от хора;
  • Гарантирана ефективност и качество;
  • Минимални разходи.

А това са детайли, които правят впечатление на предприемачите и когато става въпрос за създаване на наистина перспективни и задоволителни услуги то има защо да се възползвате от тях.

Еднократна или абонаментна услуга

почистване на фасадиШироко разпространена в бранш е така наречената абонаментна услуга. Мащабите на дейността са съобразени с основното почистване и специално отношение към водещите критични зони, които са изключително натоварени и изискват качество и ангажираност. Индивидуален е подхода за това да се избере еднократна или абонаментна услуга, тъй като именно естеството на работа както и самата организация на почистващата дейност са значими за това да се фокусирате към изгодното за бизнеса ви решение.

И при абонаментното и при еднократното професионално почистване от Euroclear Пловдив имате гаранция за отличен резултат, коректно изпълнение и детайлно отношение към всеки сантиметър площ. Ето защо си струва да се запознаете с гамата предложения за бизнеса, които напълно да ви удовлетворят.