0000 000 000

Тъй като покрива е един от основните конструктивни елементи на една сграда е решаващо да се обърне специално внимание при извършване на ремонт поради теч или други проблемни ситуации. Дори минимални пукнатини, износване на покритията или причинени от климатични условия повреди са в състояние да нарушат правилното му функциониране и от там да се наблюдават щети по цялата сграда. Затова необходимостта от наемане на фирма за ремонт на покриви е от решаващо значение за да се подсигури качествено рехабилитация и реновиране на повредите.

Защо не бива да правите компромиси с избора на екип?

Не рискувайте с бригади без нужния опит в сферата на ремонтните дейности по покривите. Това би ви навлякло само несгоди и излишни разходи. Предвид съществената роля на покривната конструкция е от решаващо значение повредите, които са настъпили да бъдат отстрани само от опитни фирми, които освен, че използват сигурни и надеждни материали ще осигурят и гаранция за качество.

Професионализма и уменията тук са ключа към коректно проведените ремонтни дейности, тъй като от това зависи:

  • Правилното функциониране на тази съставна част на сградата;
  • Дълги години без проблеми и нужда от ремонт;
  • Сигурност за дома;
  • Без риск от течове при следващ проливен дъжд и други.

Не пренебрегвайте на кой ще възложите работата по отстраняването на щетите, тъй като това е ключа към ефективното и безпроблемно използване на имота през цялата година.

Какви услуги включва ремонта на покривните конструкции и защо е нужно да се спазват утвърденит стандарти?

покривиПокритията, които биват използвани при изграждането на покриви са най-разнообразни. Това налага екипите да разполагат с доказани умения по отношение на детайлите и етапите, които са от значение за провеждането на мероприятията, свързани с отстраняване на щетите.

Поправките се анализират и се изготвят оферти само тогава, когато е извършен оглед. Без установяване мащабите на повредите и щетите по конструкциите няма как да се конкретизира цена на услугата. Безпрецедентно отношение, професионализъм и качество ще ви осигурят от Нова Билд. Фирмата извършва професионален ремонт на покриви, при които:

  • Има проблеми с течове;
  • Повредени са основни конструктивни елементи;
  • Има деформирани улуци, при които се изисква частична или цялостна подмяна;
  • При увисване на покриви;
  • Нужда от смяна на вентилационни отвори;
  • Монтаж на топло и хидроизолации и други.

Етапите за извършването на дейностите се конкретизират със спецификата на имота и типа на покрива. Независимо от това дали се касае за плосък или скатен тип работата се извършва на професионално ниво и е придружена с гаранции за качуство.